Visita a una planta de tractament d'olis minerals: Cator.
El passat dia 28 de febrer, es va organitzar una sortida a la empresa de tractaments d’olis minerals (CATOR).
En aquesta sortida van participar uns 30 alumnes de 4rt de la ESO del IES Font de la Glorieta , d'Alcover. Aquest centre repeteixen aquesta sortida  i com cada any porta els estudiants de ciència de 4rt de la ESO
a conèixer el funcionament de la planta.
A la planta vam veure com arribava l'oli des de diferents tallers i indústries.Aquests olis primer passen un control al laboratori per saber si es poden tractar o si són olis d’origen vegetal . Després vam veure  com anava passant per diverses  zones, per poder ser classificats i poder veure la seva qualitat .

Després de ser tractats aquest olis tornen a passar un altre control de qualitat, que determinarà el seu destí final.
Finalment superat el control de laboratori, s'envia l'oli base a les empreses que el compraran.