Com combatem les plagues a l'hort de l'Escola de Natura Francolí?


L'arna del tomàquet o el cuc minador del tomaca, amb el seu nom científic Tuta absoluta, és un insecte lepidòpter de la família dels gelèquids. És una plaga dels cultius de solanàcies com l’albergínia o el tomàquet. És una espècie invasora procedent d‘Amèrica del Sud, que va ser introduïda a la Península Ibèrica l’any 2006. Diposita els ous a les  fulles, i quan surten les larves s’alimenten dels fruits o directament dels sucres presents als vasos de la planta. 

La gestió tradicional d’aquest tipus de plagues consisteix en aplicar insecticides generalistes que eliminen la plaga però també afecten la resta de fauna que pugui haver al nostre hort, ja siguin espècies perjudicials o beneficioses com pol·linitzadors o depredadors naturals de les principals plagues que puguem tenir. A més, aquests insecticides es renten de les fulles i els fruits amb la pluja i acaben al sòl afectant també a la fauna edàfica que intervé en el cicle natural de reciclatge de nutrients.

Degut a les altes temperatures d’aquest estiu, aquest lepidòpter ha proliferat molt i ha infectat les tomaqueres i les albergínies de l’Escola de Natura Francolí. Per tant, hem optat per un mètode diferent per controlar la Tuta absoluta que es basa en dos pilars fonamentals: el primer, l’ús d’una feromona que atrau als adults d’aquest insecte a una trampa cromàtica tradicional en la qual hi ha aigua i oli que els atrapa; el segon és l’aplicació d’una bactèria anomenada Bacillus thurigensis sobre les fulles i els fruits per tal de frenar la proliferació d’individus en estat larvari.


Aquests mètodes no tenen l’efectivitat d’altres insecticides de síntesi. Tot i així, l’hem escollit perquè no afecta de manera tan dràstica a la resta d’insectes que puguin habitar a l’hort, ja que la feromona i la bactèria són més específics per a la plaga que volem controlar, i es tracta de compostos que no intervenen en el cicle de nutrients del sòl.