MILLORES A L'ESCOLA DE NATURA FRANCOLÍ

Com molts de vosaltres sabreu, l’Escola de Natura Francolí ha passat per un període de renovació i manteniment. Alguns elements s’han hagut de reparar, mentre que d’altres són novetat d’aquest any. 

Una de les principals millores que s’han dut a terme és la renovació de la lona impermeable de la bassa d’amfibis, i el redisseny de la comunitat vegetal associada a aquest element. S’ha eliminat el canyís (Phragmites sp.) que, tot i ser una espècie autòctona, té un potencial per proliferar en ambients aquàtics molt gran. S’ha tornat a revegetar la bassa amb espècies autòctones com el lliri groc (Iris pseudachorus), el jonc (Juncus acutus) i la ginesta (Spartium junceum). També s’ha introduït papir (Cyperus papyrus) que, tot i no ser una espècie autòctona, té una gran capacitat per eliminar l’excés de nutrients en basses artificials.

Respecte les novetats, s’ha instal·lat una pèrgola de fusta que queda integrada en l’entorn i donarà suport estructural per fer un sostre vegetal. Així es podrà gaudir d’un espai exterior amb ombra natural per poder desenvolupar l’educació ambiental a l’aire lliure. També s’ha instal·lat un hort vertical amb plantes aromàtiques i medicinals. L’objectiu d’aquest hort vertical és ensenyar una manera de reutilitzar els envasos de plàstic, aprofitar parets o espais verticals per cultivar plantes que  contribueixen a capturar diòxid de carboni i divulgar els diferents usos que poden tenir les plantes aromàtiques del nostre entorn.