Com afecta el canvi climàtic a l'hort de l'escola?


El canvi climàtic és una realitat que sembla que no ens farà esperar per començar a viure les conseqüències que se'n deriven. S’ha publicat recentment un informe elaborat pel National Center for Atmospheric Research que analitza la distribució de les pluges al llarg de l’any i quina tendència seguiran amb el canvi climàtic. D’aquesta anàlisi es desprèn que, actualment,  la meitat de la pluja anual es concentra en només 12 dies. Això provoca que la recàrrega dels aqüífers sigui molt baixa i que la vegetació no pugui aprofitar gran part d’aquesta aigua que va als rius i mars directament. A més, la fauna que es beneficia de la pluja prolifera de manera molt sobtada ocasionant pèrdues agrícoles. Un clar exemple d’aquesta situació la tenim a a l’Escola de Natura Francolí a on la població de cargols ha augmentat molt degut a les pluges abundants que estem tenint aquesta tardor. Aquest excés de gasteròpodes fa que els cultius ecològics de l’escola no es puguin desenvolupar correctament. Tot i així, existeixen remeis per reduir la presència d’aquests animals al nostre hort: traçar un perímetre amb cendra o amb closca d’ou trencada és un exemple de mesura que dificulta l'accés d'aquests als nostres cultius.