Mare Terra Fundació Mediterrania col·labora amb el programa d'aprenentatge i servei


Com ja sabeu, l'Escola de Natura Francolí és un espai municipal gestionat per Mare Terra, que esdevé un indret de retrobament amb la natura i centre neuràlgic de la tasca d'educació ambiental que duem a terme des de l'entitat.

Els alumnes de secundària que participen aquest any ja han après a plantar un hort ecològic i també han construit un nou hort vertical. Juntament amb l'ajuda dels tècnics de l'entitat es construirà un  hotel d'insectes per tal de fomentar la biodiversitat d'aquest grup d'animals, que són peces imprescindibles per garantitzar el reciclatge de nutrients, la pol·linització, i diverses funcions essencials per al bon desenvolupament dels ecosistemes.Aquest és un exemple de com l'Escola de Natura és una font de sinèrgies positives en l'àmbit social i ecològic. En la mateixa línia el centre d'interpretació del riu Francolí s'enmarca dins de l'Escola com a eina de sensibilització sobre l'ús sostenible de l'espai fluvial alhora que promou l'anàlisi crítica dels abusos que provoquen diversos impactes ambientals a nivell de conca hidrogràfica.

Posem en valor el servei comunitari com una manera de fer partíceps als més joves de la construcció d'un espai que dòna a conèixer el riu Francolí, com a primer pas en el llarg camí cap a la conservació i la gestió sostenible de l'espai fluvial que vertebra el nostre territori.