Hallo Idiomes visita l'Escola de Natura Francolí i construïm una placa solar tèrmica


 Avui els nens i nenes de Hallo Idiomes han vingut a l'Escola de Natura Francolí a aprendre una mica més sobre l'energia: han après d'on ve l'energia que gastem, quins impactes tenen les fonts d'energia no renovables i quines estratègies podem fer servir per estalviar energia i disminuir al màxim el nostre consum energètic diari. A més de tractar tots aquests aspectes a través d'una xerrada, els alumnes van tenir la oportunitat de realitzar el taller de construcció d'una placa solar. Mitjançant aquesta segona activitat els nens i nenes van poder veure el potencial de l'energia solar i, amb materials que podem trobar per casa (una capsa de sabates, paper de film i tub de reg), vam construir una petita placa solar termica que en menys d'una hora eleva la temperatura de l'aigua diverses desenes de graus. Aquest taller té un enorme valor pedagògic ja que ens ensenya que les energies renovables són abundants i, en concret el sol, banya la Terra cada dia amb una quantitat d'energia immensa. Depèn de la nostra habilitat i voluntat poder-la aprofitar, i contribuir al canvi de model energètic promovent l'autoconsum i les fonts d'energia renovables.