Els alumnes del INS Pons d'Icart enceten la recta final de la diagnosi ambiental del riu Francolí

El projecte d'Aprenentatge i Servei amb els alumnes de 3er d'ESO de l'institut Pons d'Icart arriba a la seva recta final. Aquest any Mare Terra Fundació Mediterrània duu a terme un projecte de voluntariat en el que 100 alumnes de secundària realitzen una diagnosi ambiental del riu Francolí. Aquest projecte de ciència ciutadana té tres actuacions ben diferenciades.


En primer lloc es va realitzar una recollida de residus urbans municipals de l'espai adjacent al riu que conforma el bosc de ribera i els seus voltants. Alhora que es van catalogar tots els abocadors irregulars que es van localitzar en aquesta zona.

La segona actuació que es va realitzar va ser una anàlisi fisicoquímica, hidromorfològica i biològica del riu. En aquesta segona part es van fer: mesures de pH, nitrats i temperatura; es va mesurar la llera i calcular el cabal instantani; i finalment es va avaluar l'estat de conservació a través d'una observació de la comunitat de macroinvertebrats que viuen al substrat submergit.Per acabar, en aquesta última fase s'està duent a terme un inventari florístic de les principals espècies arbòries i arbustives del bosc de ribera. Els alumnes identifiquen les diferents espècies vegetals i fan algunes mesures referents a l'ecologia del bosc (alçada, cobertura vegetal, número de peus, estat de salut de l'individu...).

Tota la informació recopilada servirà per dirigir futures actuacions de retirada d'abocadors incontrolats, control d'invasores com la canya americana (Arundo donax), o avaluar la distribució i influència sobre les autòctones dels eucaplitpus (Eucalpytus sp.) que, a poc a poc, comencen a colonitzar el bosc de ribera. 


A més del valor que representa disposar de tota aquesta informació, el fet de que hagin sigut alumnes de secundària els que han participat de la recopilació d'aquesta informació aporta un valor afegit al projecte. Entrar en contacte amb el riu i amb l'espai fluvial a través d'un ús social, és indispensable si es vol anar cap a una convivència respectuosa amb aquest. Si no aconseguim que la població conegui i estimi el Francolí, mai assolirà el nivell de conservació que es mereix.