La "Primavera Silenciosa" de Rachel Carson ja és aquí

Recentment s'ha publicat un article científic que realitza una recopilació de dades i resultats publicats en les últimes dècades sobre l'estat de conservació en el que es troben els insectes a nivell global. El resultat és que estem davant d'un declivi general tant a nivell de biodiversitat (estan desapareixent diverses espècies) com a nivell de biomassa (quantitat d'insectes al món). Els grups més afectats són els lepidòpters, himenòpters i alguns coleòpters, mentre que la reducció en biomassa d'insectes és del 2,5% anual. Si es manté aquesta taxa, a final d'aquest segle s'hauran extingit tots els insectes de la Terra.Les causes d'aquesta preocupant tendència en la població d'insectes al món són diverses, però hi ha dos que destaquen per sobre la resta quan parlem d'afectació als insectes en concret: la destrucció de l'habitat ja sigui per urbanització, contaminació o la conversió del sòl cap a un ús agrícola intensiu; i els anomenats pesticides sistèmics, substàncies amb les que es tracten l'exterior de les llavors utilitzades per plantar grans extensions i així evitar que proliferin les diferents plagues que poden fer minvar el rendiment dels cultius. El problema amb aquest tipus de pesticides és que gran part de la closca de les llavors acaben a terra alliberant aquests pesticides al sòl i sent arrossegat per les aigües de pluja que recarreguen els aqüífers subterranis. Els insectes són un grup d'animals que contribueixen moltíssim a que el conjunt de la vegetació del planeta es pugui desenvolupar amb normalitat a més de participar en la descomposició de la matèria orgànica i en el reciclatge de nutrients al sòl. Si desapareix la enorme biodiversitat d'insectes, una tasca que esdevé de manera espontània com la pol·linització pot convertir-se en una tasca que haguem de realitzar els humans activament. Abans de que es produeixi aquest escenari, a l'Escola de Natura Francolí hem dissenyat un jardí de les olors que augmenta la quantitat de flors disponibles pels pol·linitzadors. Alhora estem treballant en un petit hotel d'insectes que proporciona un racó d'habitat ideal per diferents grups d'aquests animals que habiten l'Escola.

Tot i així,  hem de ser conscients de la magnitud del problema que tenim davant. La situació que va descriure Rachel Carson ja a l'any 1962, al seu llibre Silent Spring, no l'aturarem fent petits jardins i hotels per insectes.