Economia Circular. L'oli de motor i CATORL'oli mineral usat és el residu tòxic i perillós que es produeix en més quantitat al món. Es preveu que el parc automobilístic mundial assoleixi la xifra de 1.200 milions de vehicles a l'any 2020 segons les dades de Frost & Sullivan. Tan sols tenint en compte l'oli provinent dels cotxes la xifra d'aquest residu puja als 3000 milions de litres generats anualment, i encara hauríem de sumar vaixells, avions i la multitud de bombes i maquinaria diversa que utilitza aquest tipus d'oli com a lubricant. Aquest residu a més de ser inflamable, és cancerígen i amb una gota n'hi ha prou per contaminar 1000 litres d'aigua. Davant d'aquest panorama es fa indispensable l'establiment de sistemes de gestió integral d'aquest residu, CATOR (Catalana d'Olis Reciclats) és la empresa que realitza aquesta tasca en l'àmbit de Catalunya.
A l'any 1993 es va aprovar per llei que l'activitat de recollida i regeneració de l'oli usat esdevé un servei públic, CATOR es converteix en la concessionària d'aquest servei i comença la recollida d'oli a més de diverses campanyes de conscienciació i sensibilització als productors d'aquest residu. Posteriorment es posa en funcionament la planta de regeneració d'oli usat d'Alcover, però no és fins al 1998 que es tanca el cicle quan s'aconsegueix comercialitzar el producte resultant del procés de regeneració amb el nom de Regenoil. Aquest és un oli base apte per fabricar qualsevol tipus de lubricant mineral amb una funcionalitat equivalent a l'oli mineral extret del petroli, però amb la gran diferència de que el Regenoil prové de la regeneració d'oli mineral residual. Podeu ampliar la informació amb algunes dades al següent enllaç en el que trobareu un vídeo explicatiu elaborat per CATOR: https://vimeo.com/146132862

                                            Font: CATOR S.A.

La regeneració de l'oli usat es fa mitjançant un procés fisicoquímic bastant senzill que consisteix en fer diverses destil·lacions per tal d'aïllar els compostos que no són oli mineral i poder recuperar les condicions físiques lubricants d'aquest fluid. Aquestes substàncies que es separen de l'oli usat també s'aprofiten com gasolines per escalfar l'oli, l'aigua per refrigeració o fins i tot els compostos més pesants resultants de la última destil·lació per produir asfalt, que també es comercialitzen amb el nom de Catorex.

El model de regeneració de l'oli mineral que segueixen a CATOR és un procés basat en la economia circular, i pensat en base a maximitzar l'aprofitament dels subproductes que s'obtenen del procés. Això permet la comercialització d'adobs agrícoles i asfalts alhora que es regenera l'oli mineral usat, a més d'aprofitar l'aigua i els combustibles separats de l'oli. L'ecologia industrial justament concep la planificació dels processos industrials com engranatges d'un conjunt més complexe, en el que els diferents processos aprofiten tots els subproductes de les industries properes així com l'energia sobrant. CATOR és un exemple d'aplicació d'aquest paradigma i fa que ens plantegem una qüestió: si tot el teixit industrial que allotgem al Camp de Tarragona apliqués estrictament aquesta idea, quants residus, matèries primeres i energia seriem capaços d'estalviar?