Projecte d’Aprenentatge i Servei (APS)


Dins del projecte d’Aprenentatge i Servei que estem fent amb els alumnes de tercer d’ESO de l’Institut Pons d’Icard, tant important és la participació dels alumnes com que sàpiguen els resultats de la feina feta. Per aquest motiu vam anar a l’Institut a fer una xerrada per exposar què havien aconseguit amb les dues sortides ja realitzades, i de pas, explicar quines eren les actuacions pendents que seguiran fent a partir del Març. 

En les dues neteges que es van dur a terme a la llera del riu Francolí, es van retirar  692 litres de residus. Els més abundants: tovalloletes, peces metàl·liques, trossos de canonada, envasos lleugers (bosses de plàstic, llaunes, etc.) roba i calçat. Pel que fa a l’inventari de la flora arbòria i arbustiva de l’espai fluvial, els alumnes van comprovar com la riuada havia malmès gran part de la cobertura vegetal, quedant sobretot Pollancres i Àlbers, espècies autòctones que van aconseguir superar la força de l’aigua. Però per altra banda també van constatar com la Canya, planta invasora, present a tota la llera del riu, ha sobreviscut a les inundacions i creix amb força de nou, afegint un greu problema a la lenta recuperació del bosc de ribera.