Energies Renovables

L’electricitat és, en la nostra societat industrialitzada, la forma d’energia més comú, degut a que és fàcil de produir, de transportar i convertir en una altra forma d’energia. Però no és possible emmagatzemar-la, i per aquesta raó s’ha de generar instantàniament. Aquest fet ha provocat que l’ésser humà hagi basat la producció d’energia elèctrica en grans centrals, les quals representen un important impacte en el medi ambient. A més, els recursos que fan servir, els combustibles fòssils, són esgotables i al ser tractats per la producció d’aquesta electricitat, contaminen. Això ha fet necessari la cerca de noves formes de producció d’energia, aconseguint que l’ impacte ambiental es minimitzi en un 99% i l’ús de recursos renovables.


Aquesta preocupació per protegir el medi ambient ens encoratja a participar d’una forma activa en la reducció de l’escalfament global i frenar el canvi climàtic. Per aquesta raó, dins del ventall d’activitats que oferim a l’Escola de Natura “Francolí” hi ha un apartat enfocat en aquest tema tant importat. Aquestes activitats relacionades amb les energies renovables es divideixen en tallers, com per exemple “la construcció d’una placa solar tèrmica”, i xerrades, com per exemple la que dóna un cop d’ull a totes les energies, tant renovables com no renovables, i dóna a conèixer moltes energies renovables que encara són desconegudes al ciutadà. A més, el nostre centre comptarà amb sistemes de plaques solars i aerogeneradors, que a més de produir energia per a l’escola d’una forma neta, servirà a que els usuaris coneguin de ben a prop el funcionament d’aquests aparells i les avantatges que aporten.


La intenció de Mare Terra Fundació Mediterrània, és la de fer servir aquesta Escola de Natura “Francolí”, Centre d’Interpretació, com un lloc a on l’usuari aprengui a familiaritzar-se amb aquestes energies. Tots els usuaris que visiten la nostra escola aprenen les definicions dels elements de producció d’energia renovable i neta, coneixen a identificar i classificar les diferents fonts d’energia renovable, aprenen a distingir els diferents elements d’una placa solar tèrmica, fotovoltàica i aerogenerador. L’important és que les persones que visitin el nostre centre siguin capaces de descriure i classificar les característiques que diferencien les distintes fonts d’energia i sobre tot que es conscienciïn dels beneficis que comporta l’ús de les renovables vers les no renovables.