Riu Francolí


Mare Terra Fundació Mediterrània té el propòsit de tornar a apropar l’ésser humà al riu i al seu entorn d’una manera respectuosa, i iniciar-lo en el coneixement científic de les qualitats i propietats del riu. Tenint en compte que Tarragona és una ciutat que ha de viure de cara al mar, i no d’esquena, a l’escola treballem per donar a conèixer el litoral i l’ecosistema marí, que en aquest moment és de vital importància la seva conservació. Per una altra banda, trobem essencial inculcar l’ interès de protegir l’espai forestal del municipi de Tarragona.
El riu Francolí es troba envoltat de poblacions, indústries, camps del conreu i infraestructures que d’una manera o d’una altra impacten sobre el medi, i tot plegat conforma un paisatge que s’ha creat fruit d’un desenvolupament basat en el model d’aprofitament del medi sense tenir en compte aquest. Malgrat això aquest riu encara persisteix en existir conservant una gran diversitat des de la conca alta fins la seva desembocadura. Aquests valors passen desapercebuts per a la majoria de la gent, inclòs pels mateixos habitants dels municipis que integren la conca.
 

El pas del riu per les diferents zones dóna com a resultat un paisatge compost per boscos de característiques atlàntiques i mediterrànies. Les seves condicions biològiques permeten l’establiment de poblacions d’espècies clau com són el Cranc Ibèric (Austropotamobius pallipes lusitanicus) o la Truita de Riu (Psalm trutta). La vegetació riberenca és intermitent i molt dispersa. Els problemes més comuns que pateix el riu són: l’establiment d’espècies invasores al llarg del curs, com poden ser el Cranc de riu americà (Procambarus clarkii); la contaminació produïda per l’activitat agrícola i industrial; i també de les xarxes de sanejament de l’activitat humana que es van abocant al llarg del riu.

El riu Francolí és un riu de règim mediterrani, amb un curs mitjà d’uns 23.000 m3/dia durant els mesos d’hivern, i pràcticament nul als mesos estiuencs.


Tenint en compte tot això l’Escola de Natura dóna a conèixer la riquesa i la pluralitat dels valors naturals que trobem al llarg de la conca del Francolí i el seu entorn. Tot això ho fa amb la realització de sortides de camp a on es fan una sèrie d’activitats, tot disposant d’una sèrie de materials didàctics com els dossiers de treball, material d’anàlisis físic- químic i material per l’observació de fauna. Els continguts dels dossiers són explicatius on es mostren una sèrie de gràfics, dibuixos, i informacions les quals ajuden als usuaris a descobrir tota una sèrie d’atractius mediambientals del Francolí i el seu entorn. Aquests dossiers estan elaborats amb materials reciclats i poc agressius al medi ambient, i van enfocats a tot el públic en general, per tant els seus continguts van adaptats en funció de l’usuari. En aquestes sortides es realitzen mesures físiques i químiques de l’aigua fent servir diverses metodologies, que permeten determinar in -situ l’estat de l’aigua. Aquests anàlisis permeten iniciar als usuaris en les tècniques senzilles de determinacions físiques i químiques, i completar la visita al riu amb el coneixement de primera mà de l’estat de l’aigua. Cal dir que els materials emprats són de naturalesa no perillosa i de fàcil maneig. Es complementaria aquest acostament físic amb una sèrie de material, com els binocles i telescopis terrestres, per realitzar observació de fauna, ja que hi ha molts animals, i sobre tot aus, que la seva observació és molt complexa.

A més, el nostre centre ofereix la possibilitat de conèixer tota la conca del riu Francolí a través d’ internet, d’una manera interactiva i virtual els usuaris poden viatjar i consultar tots els racons del riu sense moure’s de l’escola, escollir itineraris i conèixer d’una forma global tot el que podem trobar al llarg del riu.

La necessitat de trobar un espai d’oci net i amb els seus valor naturals presents fa que la feina de conscienciació, la participació activa dels usuaris i la transmissió de valors i coneixements, sigui la millor eina per afavorir l’ús respectuós del riu.

Més informació a riufrancoli.org