28 de maig, Dia Internacional del Joc


Avui és un dia molt especial, és el Dia Internacional del Joc, una eina fonamental per l’aprenentatge, sobretot a l’etapa infantil.

El Dia Internacional del Joc, que es celebra el 28 de maig des de l’any 1998, va néixer amb l’objectiu de recuperar el joc com un dret. A Espanya, l’Associació Internacional pel Dret a Jugar (IPA España) i l’Associació de Ludoteques de Catalunya (ATZAR) són les impulsores d’aquesta iniciativa, que compta amb la col·laboració d’entitats i institucions, empreses i administracions públiques, i de moltes persones conscients de la importància del joc en la salut física i mental de les persones, especialment durant la infantesa.

El joc és una font inesgotable de plaer i imaginació, que permet el desenvolupament a nivell social, físic, mental i afectiu de cada individu. És un mitjà de comunicació i d’adquisició de coneixements i capacitats bàsiques, que serveixen com a fonaments per a les següents etapes de la vida. Jugar és una eina fonamental per adquirir valors com són la paciència, l’empatia i el respecte. A més, és com un mirall que ajuda a descobrir les pròpies capacitats i els límits, en definitiva, ens ensenya a viure, escoltar, pensar o estimar.

El joc és un suport de la vida per descobrir el món i descobrir-nos a nosaltres mateixos. Aprofiteu per jugar, sigui el moment que sigui, i tingueu l’edat que tingueu.


Mai hem de deixar de jugar, el joc és una eina per a ser lliures